Posted in Cac sunday school manual Christ Apostolic Church Sunday school

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON For March 24th, 2019 : Topic – Eternal Plan of God for Man

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON For March 24th, 2019 : Topic – Eternal Plan of God for Man. C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON. Eternal Plan of God for Man. March 24th, 2019….

Continue Reading...
Posted in Cac sunday school manual Christ Apostolic Church Sunday school

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI Ẹ̀KỌ́ ILÉ Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI Eto Ayeraye Olorun Fun Eniyan March 17th, 2019 Ẹ̀KỌ́ KARUN UN ÀWỌN Ẹ̀KỌ́ IWA RERE TI AYÉRAYÉ

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI Ẹ̀KỌ́ ILÉ Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI Eto Ayeraye Olorun Fun Eniyan. March 17th, 2019. Ẹ̀KỌ́ KARUN UN. ÀWỌN Ẹ̀KỌ́ IWA RERE TI AYÉRAYÉ Iwa mimọ ni kọ́kọ́rọ́ /…

Continue Reading...
Posted in Cac sunday school manual Christ Apostolic Church Sunday school

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON ETERNAL PLAN OF GOD FOR MAN March 17th, 2019 LESSON FIVE THE ETHICS OF ETERNITY.

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON ETERNAL PLAN OF GOD FOR MAN. March 17th, 2019 LESSON FIVE THE ETHICS OF ETERNITY. Holiness is the only key/path to Heaven. Without it, eternity with…

Continue Reading...
Posted in Cac sunday school manual Christ Apostolic Church

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTIẸ̀KỌ́ ILÉ Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI Eto Ayeraye Olorun Fun Eniyan .March 10th, 2019

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI Ẹ̀KỌ́ ILÉ Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI Eto Ayeraye Olorun Fun Eniyan. March 10th, 2019. II. OYÈ PUPỌ SII NIPA IFẸ ATOKEWA (Romu 5:1-5; I Johanu 4:10-16). Ifẹ àtọ̀runwá…

Continue Reading...
Posted in Cac Living water Christ Apostolic Church

CAC LIVING WATER DAILY DEVOTIONAL GUIDE Wednesday, February 27, 2019 TOPIC: WHAT IS YOUR PETITION?

THE LIVING WATER DAILY DEVOTIONAL GUIDE Wednesday, February 27, 2019 TOPIC: WHAT IS YOUR PETITION? Read: 1 Samuel 1:11-27 MEMORISE: We will rejoice in your salvation, and in the name…

Continue Reading...
Posted in Cac Living water Christ Apostolic Church Devotion

THE LIVING WATER DAILY DEVOTIONAL GUIDE Thursday, February 14, 2019 – Valentine’s Day TOPIC: STOP DRAMATIC LOVE

THE LIVING WATER DAILY DEVOTIONAL GUIDE Thursday, February 14, 2019 – Valentine’s Day TOPIC: STOP DRAMATIC LOVE Read: 1 John 4:20 [20]If a man say, I love God, and hateth…

Continue Reading...
Posted in Cac sunday school manual Christ Apostolic Church Sunday school

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON For Feb. 10, 2019 : Topic – Eternal Plan of God for Man.

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON Eternal Plan of God for Man. Feb. 10, 2019. II | OBSTACLES TO GOD’S ETERNITY (1 Corinthians 6:9-10; Ephesians 4:22-32) Obstacles to God’s eternity are those…

Continue Reading...
Posted in Christ Apostolic Church Sunday school

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON, Eternal Plan of God for Man For February 3rd, 2019 – LESSON TWO: TOPIC – OBSTACLES TO ETERNITY

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON. Eternal Plan of God for Man. February 3rd, 2019. LESSON TWO: OBSTACLES TO ETERNITY There are obstacles of Satan, sin, self, and the world that we…

Continue Reading...
Posted in Christ Apostolic Church Sunday school

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI Ẹ̀KỌ́ ILÉ Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI January 27, 2019. Ẹ̀KỌ́ KÍNNÍ (ÌPÍN KEJÌ) IGBASOKE

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI Ẹ̀KỌ́ ILÉ Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI. ÈTÒ AYÉRAYÉ ỌLỌ́RUN FUN ENIYAN January 27, 2019. Ẹ̀KỌ́ KÍNNÍ (ÌPÍN KEJÌ) IGBASOKE II.   ERONGBA ÀTI ÀWỌN ÀBÙDÁ/AMUYẸ (I Kor. 15:21-23,51-28; I Tesa….

Continue Reading...
Posted in Christ Apostolic Church Sunday school

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON For January 27th, 2019 : Toipc – Eternal Plan of God for Man.

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON. Eternal Plan of God for Man. January 27th, 2019. II | THE PURPOSE AND QUALIFICATIONS (1 Corinthians 15:21-23,51-58; 1 Thessalonians 4:14-17 Purpose is the rational, reason for,…

Continue Reading...
Posted in Christ Apostolic Church Sunday school

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON. Eternal Plan of God for Man. January 20th, 2019

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON. Eternal Plan of God for Man. January 20th, 2019 LESSON ONE: RAPTURE Very soon, our Lord Jesus would appear in the sky for the saints. Would…

Continue Reading...
Posted in Christ Apostolic Church Sunday school

ÌJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI Ẹ̀KỌ́ ỌJỌ́ ÌSINMI. Eto Ayeraye Olorun Fun Eniyan. January 20, 2019.

Ẹ̀KỌ́ KÍNNÍ: IGBASOKE Laipẹ Jesu Oluwa wa yoo farahàn ni àwọsánmọ fun àwọn ènìyàn mímọ. Ṣe a o gba o soke? AKỌSÓRÍ: Nigba naa ni a o gba awa tí…

Continue Reading...